Nieuwsbrief oktober 2022

In 2021 hebben we weinig boeken gepubliceerd. Maar 2022 was toch een wat drukker jaar. We hebben 4 boeken uitgegeven, en één boekje bijgewerkt (nl. Maria dwingt de Duivel tot bekentenissen).

Onze uitgaven van 2022:

Jean-Marie-Baptiste Vianney, bekend als de ‘heilige Pastoor van Ars’, werd, na een moeizame opleiding, in 1815 priester gewijd. Aanvankelijk kreeg hij geen toestemming om biecht te horen. Drie jaar later werd hem het onbeduidende dorpje Ars toevertrouwd. Zijn eerste jaren in Ars streed hij sterk voor de bekering van zijn parochie. Ook het kerkgebouw herstelde hij. In 1824 begon hij met zijn ‘Providence’, een kosteloze meisjesschool. Vanaf die tijd ook nam zijn bekendheid als een heilige biechtvader sterk toe. In dit boek wordt zijn opmerkelijk heilig priesterschap belicht, de wonderen en bekeringen die hij bewerkte, zijn zelfopoffering en zijn onvermoeibare ijver voor de redding der zielen. Hij stierf in 1859 in een geur van heiligheid en werd door Paus Pius X in 1905 zalig verklaard. In 1924 werd hij door Paus Pius XI vervolgens heilig verklaard en tot patroon aangesteld van alle priesters wereldwijd. Mogen zij in het bijzonder door zijn heilige levenswandel gesticht worden!

356 blz. A5. €13 excl. btw.

In 1975 gaf de bisschop van Chur, hoofdplaats van het kanton Graubunden in Zwitserland, het bevel aan vijf priesters exorcisten de grote duivelbezwering te doen bij een 38-jarige huismoeder waarvan de bezetenheid bewezen was. Het buitengewone en zeer uitzonderlijke in dit geval bestaat erin dat de boze geesten door Onze Lieve Vrouw gedwongen werden de waarheid te verkondigen omtrent de toestand in de Kerk. Niet zonder veel tegenstand werden deze bekentenissen afgelegd. Ze brulden van ontzetting, weigerden voort te gaan en werden daartoe slechts verplicht door bezweringen, rozenkransgebeden, lofzangen en aanroepingen.

138 blz. Pocket. €7,5 euro excl. btw.

Beginselen van het geloof is een origineel ingescande catechimsus van 1962 die korte tijd in scholen gebruikt is geweest. Zeer mooi geïllustreerd.

154 blz. A5. €6 excl. btw.

Depuis 1985, Marie s’adresse à une femme très modeste, issue de notre peuple, dans des conversations intimes – des locutions intérieures. Les mots prononcés sont donc simples. Cette femme n’est pas exaltée, elle dispose d’une santé mentale normale. Ses directeurs spirituels ne prétendent cependant pas avoir le dernier mot sur l’authenticité de ces locutions intérieures. Mais comme elles ne contredisent pas la doctrine de l’Église et qu’elles ne constituent pas un ajout à la vérité révélée, ils ont estimé que ce livre pourrait être un bon instrument pour actualiser les vérités importantes de la foi. Dieu existe, son Fils nous a rachetés et nous a préparé le chemin de la vie éternelle.

189 blz. US Trade format. €9 excl. btw.

Deze beknopte catechismus werd samengesteld aan de hand van de ‘Catechismus ten gebruike van de bisdommen van België’ uit 1954, beter bekend als de ‘Mechelse Catechismus’.

De oorzaak van het verval van de Kerk, en de geloofscrisis is de onwetendheid. Sinds decennia worden kinderen en volwassenen niet meer naar behoren onderwezen in het geloof. Deze catechismus wil dit probleem verhelpen. Wie zich verder wil verdiepen in de Katholieke Leer, kan uiteraard altijd de originele catechismus ter hand nemen.

45 blz. Pocket geniet. €5,30 excl. btw.


Boeken in de wachtrij

Momenteel zijn we nog bezig met een boek over het leven van de Heilige Veronica Giuliani, een grote Italiaanse 17de-eeuwse mystica. Maar dit is een monnikenwerk. Verder zullen wij ook de Nederlandstalige geestelijke boeken van de Gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel digitaliseren en uitgeven. Reeds werd één Franse vertaling uitgegeven.

Onze boeken ook te koop in de Abdij van St. Godelieve in Gistel

Onze boeken zijn sinds kort ook te koop in de abdij van St. Godelieve te Gistel, bij de Gemeenschap Moeder van Vrede. Elke eerste zaterdag van de maand bieden zij katholieke boeken te koop aan, waaronder ook boeken van onze uitgeverij. Wij danken hen daarvoor.