De opgang van Mens en Wetenschap

Auteur: Hubert Luns

Formaat: paperback – A5 (14,81 x 20,98 cm)

Aantal blz.: 158

Omschrijving:

Het wetenschappelijk establishment heeft een zeer diepe buiging gemaakt voor de ‘godin der rede’, een buiging die alle proporties te buiten gaat. De wetenschap, zoals die gevormd is, vertegenwoordigt de ‘gruwel-der-verwoesting’ waar de profeet Daniël van spreekt, staande in de heilige plaats. Bevindt dat heiligdom zich (ook) niet in de tempel van ons lichaam? Want de moderne beoefening van de wetenschap is een dwaze zelfverheffing van de mens in zijn autonome trots. In de bestudering van de opgang van de mens en wetenschap gaan we deze kwestie uitdiepen.

Prijs: € 11,00

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

 

Deze slideshow vereist JavaScript.


Zie ook de uitgebreidere Engelse e-book versie: