De strijdende Kerk

Auteur: Anna Katharina Emmerick

Formaat: paperback – A5 (14,81 x 20,98 cm)

Aantal blz.: 58

Omschrijving:

Anna Katharina Emmerick (1774-1824), die in 2004 door Paus Johannes Paulus II werd zalig verklaard, kreeg gedurende de laatste jaren van haar leven veel visioenen over het Oud Testament, het leven van Maria, het openbaar leven en het smartvol lijden en sterven van Jezus, en het leven van heel wat heiligen. In dit boekje zijn de visioenen gebundeld die zij ontving met betrekking tot de Katholieke Kerk. Zij zag de Kerk die in voortdurende strijd is tegen de machten die haar willen vernietigen, totdat eens haar glorievolle zegepraal zal aanbreken.

Prijs: € 5,95

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

 

 

Deze slideshow vereist JavaScript.