God zag dat het heel goed was – over het theïstisch evolutionisme

Auteur: Michaël Dekee

Formaat: paperback – A5 (14,81 x 20,98 cm) – zwart-wit

Aantal blz.: 98

Omschrijving:

In dit boekje, dat een aanvulling is op de eerder verschenen uitgaven over de evolutietheorie, wordt het in heel wat christelijke kringen aanvaarde zogenaamde “theïstisch evolutionisme” aangepakt. Eerst wordt het denken van de Franse Jezuïet en evolutionist Pièrre Teilhard de Chardin grondig onder de loep genomen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt aan de hand van citaten uit de H. Schrift, citaten van kerkleraren; citaten uit het Kerkelijk Leergezag, en visioenen van mystici dat de theïstische evolutie niet te verzoenen is met het christelijk geloof.

Prijs: € 8,00