Maria dwingt de duivel tot bekentenissen

Auteur: B. Meyer

Formaat: paperback – pocketformaat (10,8 x 17,48 cm)

Aantal blz.: 112

Omschrijving:

In 1975 gaf de bisschop van Chur, hoofdplaats van het kanton Graubunden in Zwitserland, het bevel aan vijf priesters exorcisten een grote duivelsbezwering te doen bij een 38-jarige huismoeder waarvan de bezetenheid bewezen was. De duivels werden gedwongen tot het afleggen van bekentenissen over o.a. de toestand in de Kerk. Niet zonder veel tegenstand werden deze bekentenissen afgelegd. Tegen hun wil werden de duivels door de Hemel gedwongen; vol woede zullen ze de heilige namen van GOD en van de Heilige Maagd vervangen door omschrijvingen : ‘Die van hierboven’, ‘Zij hoogverheven’. Ze brullen van ontzetting, weigeren voort te gaan en worden daartoe slechts verplicht door bezweringen, rozenkransgebeden, lofzangen en aanroepingen. Telkens na enkele zinnen schreeuwt de Boze: “Was ik maar niet verplicht zoiets te zeggen! Ik wil niets meer veropenbaren! Ik weiger, ik weiger, ik heb al te veel moeten zeggen! Ik verlang te zwijgen! Dat we toch tot zoiets verplicht worden! Zij dwingt mij, dat ik toch door Haar aangewezen word om die verklaringen af te leggen!”

Prijs: € 7,00

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Advertentie